Frans Grobbe

image

Frans Grobbe

Partner
Bedrijfskunde (Groningen 1992), gespecialiseerd in organisatieverandering ‘tussen organisaties’...

Organisatieadvies, programmamanagement en opleiding bij de ontwikkeling van samenwerking tussen organisaties. Werkzaam in de ruimte die meerpartijen samenwerking biedt voor verbetering en vernieuwing van (publieke) prestaties. Ontwikkelen van nieuw evenwicht tussen ‘thuisorganisaties‘ en ‘tussenorganisaties‘. Adviseert bij de organisatiekundige structurering van meerpartijen samenwerking (ketens, netwerken, clusters, teams, programma’s e.a.) en de veranderkundige dynamiek van zulke verbanden. Leidt professionals op die werken op de grenzen van de eigen sector, organisatie en professionele discipline met anderen aan nieuwe professionele identiteit en organisatorisch samenspel.
Programmamanager van diverse internationale samenwerking op het gebied van ‘public sector reform’. Kernthema is transitie ten behoeve van inclusiviteit, decentralisatie, democratisering en de-institutionalisering. Als adviseur en opleider op de thema’s samenwerking en transitie verbonden aan programma’s van diverse kennis- en opleidingsinstituten.