Schoolleider – school en omgeving

Scholen maken steeds meer deel uit van lokale ‘interorganisationele samenwerkingsverbanden’. Het is steeds meer een deel van het dagelijks werk om de werkrelaties rond de school te ontwikkelen. Wat betekent dit voor schoolleiders en docenten? Het werken in allianties is anders dan wat we ‘binnen’ schoolorganisaties gewend zijn.

Meer informatie: www.nso-cna.nl/opleidingen/school-en-omgeving