Dynamiek en emoties in de publieke ruimte

Dynamiek en emoties in de publieke ruimte – 6 daagse opleiding

De publieke ruimte is van iedereen, maar ook van niemand – en dat heeft effecten op wie meedoet. Er kan een dynamiek ontstaan waarin het moeilijk valt te overzien, wat ‘waar’ is of ‘onwaar’ is, hoe je dat nog kunt bepalen en ‘wat meetelt’ als je anderen om aandacht vraagt voor wat je ergens van vindt. Een gevolg kan zijn dat mensen zich overvraagd voelen en – door de emoties die dat oproept – onder hun normale kunnen opereren.

De opleiding ‘dynamiek en emoties in de publieke ruimte’ is bedoeld voor procesregisseurs, professionals, bestuurders, leidinggevenden en andere betrokken  deelnemers in samenwerkingsverbanden in de publieke sector. De opleiding versterkt hun inzicht in processen, vergroot hun repertoire aan interventies en ondersteunt het persoonlijk leiderschap dat bij die interventies nodig is.

Het programma van de opleiding omvat de volgende onderdelen:

  • ervaren van de relationele dynamiek ‘in de publieke ruimte’  door middel van simulaties en het naspelen van eigen praktijk;
  • interventies voor het doorbreken van dynamieken op momenten dat een proces vastloopt of niet productief is;
  • structureren en faseren van ‘het gesprek aan tafel’: zorgen voor haalbare opgaven (‘spannend, maar niet tè’) en minimale organisatorische condities;
  • opkomen voor wat niet vanzelf spreekt: ruimte maken voor tegenspraak, als het nodig is zelf tégenspreken – ook als het moeilijk gaat.

Het programma biedt een combinatie van introducties in deze onderwerpen, gestructureerde oefening en toepassing op eigen casuïstiek. De opleiding wordt verzorgd bij deelnemers ‘op locatie, waarbij – in overleg met gastheer/gastvrouw – ook anderen kunnen worden uitgenodigd. We oefenen zo in de praktijk aan werk in de publieke ruimte.

De opleiding wordt in company verzorgd of op basis van open inschrijving. De kosten in dat laatste geval bedragen € 2800,00 per deelnemer.

Meer informatie: Download de brochure