Praktijkkringen

AO begeleidt praktijkkringen (communities of practice) als ‘in de praktijk verborgen kennis’ onmisbaar is voor een organisatie-overstijgende aanpak. De methode is relevant wanneer nieuw beleid vraagt om nieuwe samenwerking en professionaliteit. Een praktijkkring zorgt dan dat collega’s met verschillende achtergrond er samen werk van maken. Voorbeelden van praktijkkringen, door AO georganiseerd, gaan over nieuwe rollen van:

  • wethouders buitengebied van kleine gemeenten in het kader van regionaal landschapsbeleid;
  • lokaal betrokkenen bij begeleid zelfstandig wonen (‘Beschermd thuis’), woon(zorg)visies en daarmee samenhangende prestatieafspraken in gemeenten;
  • leidinggevenden aan onderwijs voor nieuwkomers.

In een praktijkkring wordt stilgestaan bij de afzonderlijke én gezamenlijke praktijkpuzzels van betrokkenen. De deelnemers doen méér dan ‘samen leren’: ze verbeteren hun werk. Vaak worden ook nieuwe samenwerkingsvormen bedacht, vernieuwingen in condities of de aanpak van een ‘belendend vraagstuk’ dat van belang blijkt.