CoLAB – gaming for collaboration

AO’s samenwerkingslaboratorium CoLAB richt zich op ervaringsleren rond de dynamiek van meerpartijensamenwerking. Simulaties die ‘real-life’ samenwerking van verschillende sectoren, organisaties en disciplines tot leven brengen.

CoLAB – leren over interactie door interactie

Amerikaanse pioniers in organisatieontwikkeling noemden hun methode in 1947: T-group laboratory training. Onze Nederlandse collega’s namen deel aan een vroege versie in 1949 over ‘learning on interaction by interaction in a leaderless situation’ . Zij schreven over hun ervaringen (p.1): “Nieuwere sociaalwetenschappelijke inzichten hebben duidelijk gemaakt welke grote sociaal-vormende betekenis kan uitgaan van het samenbrengen van mensen in goed geleide kleine groepen”. (Tijdschrift Volksopvoeding – bijdrage door de studiekring voor groepsarbeid, 1953).
 

Spelen met samenwerking

Vanuit deze traditie van ervaringsleren hebben wij werkvormen gemaakt die leren om te gaan met de ‘hier en nu’ dynamiek van kleine groepen rond een ingewikkelde opgave en weinig ‘regie’. Veel samenwerking tussen organisaties start in deze ‘kleine groepen’ van verschillende organisaties en disciplines. Telkens is de vraag of een ‘effectieve taakgroep’ ontstaat die de ambities waarmaakt… of toch niet. In het CoLAB wordt deze beginnende samenwerking al spelend onderzocht. We simuleren de ‘macht van deze situaties’ en verkennen hoe daar beter mee om te gaan.
 

Relationele dynamiek

Simulatiespellen illustreren ‘aan den lijve’, direct en levendig de relationele dynamiek van meer-partijen samenwerking. Vanuit vijf perspectieven maken we in spellen de (potentieel) conflicterende belangen en visies ‘aan tafel’ óf productief óf … niet. We analyseren na de overlegrondes de interactie tussen de partijen en de uitkomst van het spel. Zijn we tevreden of had er meer in gezeten, waar ligt dat aan? Hoe verhoudt de spelsituatie zich tot wat we normaal gesproken in onze dagelijkse werksituatie verstaan onder regie, procesmanagement of leiderschap? Hoe kun je interveniëren?
 

Toepassing in de eigen praktijk

Naast het ervaringsleren met behulp van de simulaties proberen we beter te begrijpen wat de patronen zijn die we herkennen in onze eigen- echte – meer-partijen samenwerking. Zijn deze te voorkomen, hoe kunnen we ze herkennen en wat is daar dan (nog) aan te doen? We passen onze ervaring in het spel en modellen voor samenwerking toe op ons eigen werk. Hoe ontwikkelt zo’n samenwerking zich normaal gesproken? Herkennen we dit van de meer of minder stevige samenwerkingstafels waaraan we zelf zitten? Zijn dit écht de plekken waar we de potentiële meerwaarde halen uit onze verschillen? Hoe zorg je daar voor? CoLAB simulaties, presentaties en trainingen paradoxaal interveniëren maken onderdeel uit van diverse opleidingen en academies waarin de professionaliteit van meerpartijen samenwerking onderdeel van het aanbod is.