Meerpartijensamenwerking

Verweesde vragen

In ons hooggeorganiseerde land zijn meer gespecialiseerde organisaties dan ooit tevoren. Steeds minder maatschappelijke vraagstukken worden dus door één organisatie opgelost. Wij noemen het tussengebied van organisaties het ‘lege land’ en de onderwerpen daar de ‘verweesde vraagstukken’. Vragen die niet aan één organisatie kunnen worden toegewezen maar wel van allemaal een bijdrage nodig hebben om te worden opgelost. Nieuwe publieke en private allianties en hun vertegenwoordigers in het ‘lege land’ ondersteunt AO met:

Organisatieadvies
Ons advieswerk gaat over het op gang brengen van effectief samenspel in ketens, netwerken, allianties of andere samenwerkingsvormen die nodig zijn voor maatschappelijke ontwikkeling. Werken met de dynamiek van diversiteit in meer-partijen samenwerking is het thema van dat advieswerk.

Praktijkkringen
Bij een praktijkkring gaat het de deelnemers om méér dan ‘samen leren’ over een nieuw gemeenschappelijk domein: ze willen hun eigen werkpraktijk in dat domein verbeteren en hebben elkaar nodig om te begrijpen hoe dat kan.

CoLAB
AO’s samenwerkings-laboratorium CoLAB richt zich op ervaringsleren rond de dynamiek van meer-partijensamenwerking. Simulaties die ‘real-life’ samenwerking van verschillende sectoren, organisaties en disciplines tot leven brengen.