Meerpartijensamenwerking

Tussen organisaties staat maar weinig klaar van wat we ‘binnenshuis’ vanzelfsprekend vinden: doelen, werkstructuren, gezagsrelaties, leiderschap. AO is gespecialiseerd in zulke situaties, waarin het erop aan komt om vanuit de mix van kansen en bedoelingen, risico’s én belangen de ingewikkeldheid van opgaven te leren kennen en al doende de structuren en relaties op te bouwen die nodig zijn voor succes.