AO ORGANISATIEONTWIKKELING

AO is gespecialiseerd in het ontwikkelen van de potentiële ruimte tussen organisaties. Wij ondersteunen en dynamiseren de werkrelaties daar. We gaan er van uit dat de kwaliteit van samenwerking tussen organisaties staat of valt met wat mensen er daar van maken. Ons organisatieadvieswerk wordt gekenmerkt door:

  • het engagement met een maatschappelijk domein of vraagstuk met ‘samenwerkingspotentieel’;
  • het ontwikkelen van een bij de dynamiek van die samenwerking passende werkstructuur;
  • het begeleiden van ‘grenswerkers’ in het aangaan van constructieve werkrelaties.

AO is actief bij beginnende samenwerking tussen organisaties, een fase waarin meestal grote verwachtingen bestaan naast even grote afbreukrisico’s. Ook worden wij gevraagd opnieuw ruimte te maken in stagnerende samenwerking óf individuele organisaties voor te bereiden op hun samenwerking met ‘de anderen’.

AO is opgericht in 1953 in de professionele traditie van wat (internationaal) is gaan heten: Organization Development (www.ntl.org, www.tavinstitute.org). Partners van AO zijn lid van de Orde van Organisatiekundigen en Adviseurs (OOA) en specifieke professionele verbanden rondom ons kernthema meerpartijen samenwerking.