Frans Grobbe

image

Frans Grobbe

Partner
Bedrijfskunde (Groningen 1992), gespecialiseerd in organisatieverandering ‘tussen organisaties’...

Organisatieontwikkelaar, gespecialiseerd in organisatieverandering ‘tussen organisaties’. Werkzaam rond (on)mogelijkheden van meer-partijen samenwerking en verbetering van (publieke) prestaties en innovatie. Ondersteunt bij het afbouwen van ‘thuisorganisaties‘ en het opbouwen van ‘tussenorganisaties‘. Adviseert bij de organisatiekundige structurering van meer-partijen samenwerking (ketens, netwerken, clusters, teams e.a.) en de veranderkundige dynamiek en zelforganisatie van zulke verbanden. Leidt professionals op die werken op de taak- en belangengrenzen van de eigen sector, organisatie en professionele discipline.

Werkzaam in diverse (pré-accessie) landen van de Europese unie op het gebied van ‘public sector reform’.  Kernthema is transitie ten behoeve van decentralisatie, democratisering en de-institutionalisering (‘community based social services’). Naast partner van AO als adviseur en opleider geassocieerd met verschillende instituten in Nederland en elders in de EU.