Schoolallianties en lokaal leiderschap

Schoolleiders en leerkrachten maken steeds meer deel uit van lokale ‘interorganisationele samenwerkingsverbanden’. Het is steeds meer een deel van hun dagelijkse werk. Wat betekent dit voor schoolleiders en docenten? Het werken in allianties is anders dan wat we ‘binnen’ schoolorganisaties gewend zijn. Het kent een bestuurlijke kant: Hoe coördineren we het (net)werk van onze organisaties? En ook een uitvoerende kant: Hoe brengen we leerlingen beter in contact met het aanbod van andere instellingen en organisaties?

Meer informatie: http://www.nso-onderwijsmanagement.nl/schoolallianties