Lokale samenwerking wonen, welzijn, zorg

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseert met AO het programma ‘Lokale samenwerking wonen, welzijn en zorg’. Deze succesvolle en hooggewaardeerde vijfdaagse training is bestemd voor woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten. Vanwege het belang van de ‘transformatie’ is het trainingsaanbod dit jaar uitgebreid met een tweedaagse ‘op eigen locatie’ om de samenwerking daar zélf te versnellen. Het doel van beide trainingen is het vergroten van de slaagkans van nieuwe ‘tussen-organisaties’. Voor een toelichting op de twee verschillende leeromgevingen en training-programma’s.

Meer informatie

Twee varianten van de training lokale samenwerking

1. De vijfdaagse open training (2 x 2 dagen + 1 terugkomdag) in het midden van het land
De groep bestaat uit maximaal 15 deelnemers van woningcorporaties, welzijns- en zorgorganisaties en gemeenten. De deelnemers kennen elkaar niet uit de dagelijkse werkpraktijk en verkennen dus vrijuit met elkaar de dilemma’s van de eigen alliantievorming.Deze training heeft een stevige component persoonlijke ontwikkeling.

In 2015 vindt een voorjaarsserie plaats op 12 en 13 maart, 26 en 27 maart en 10 april en een najaarsserie op 12 en 13 november, 26 en 27 november en 11 december. Deze trainingen vinden plaats in het midden van het land (locatie volgt). De vijfdaagse training kost € 2.150,- exclusief btw per persoon (inclusief locatiekosten).

2. De tweedaagse training op locatie overal in het land
Deze training wordt per groep gepland. De groepen bestaan bij voorkeur uit tenminste drie lokale (toekomstig) samenwerkende organisaties (en van die organisaties enkele deelnemers). De tweedaagse kost € 8.000,- exclusief btw voor de totale trainingsgroep (max. 15 deelnemers) excl. locatiekosten. Lokale initiatiefnemers(s) stellen zelf de trainingsgroep samen en melden de groep aan. Deze variant brengt dus lokale samenwerkingspartners met elkaar in een leeromgeving die bij kan dragen aan een ‘vliegende start’ van de samenwerking of de verbetering van een al bestaande samenwerkingspraktijk.

Heeft u andere vragen of ideeën voor een op maat gemaakt trainingsprogramma voor uw organisatie(s) gebruik dan hiervoor het onderstaande ledenservice contactformulier van Aedes-Actiz.

Voor meer informatie over de kosten en aanmelding: Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen – Zorg

Voor meer informatie over de kosten en aanmelding: Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen – Zorg