AO organisatieontwikkeling

AO is gespecialiseerd in het ontwikkelen en verbeteren van samenwerkingsrelaties tussen organisaties. Ofwel: inter-organisatieontwikkeling. De lege ruimte ‘tussen organisaties’ is in onze optiek vooral een potentiele ruimte om (maatschappelijke) meerwaarde te realiseren. De kenmerkende dynamiek tussen organisaties heeft consequenties voor ontwikkeling en leiderschap. Nieuwe ketens, clusters, teams, netwerken, consortia, allianties etc. lijken wel op ‘normale’ organisaties maar niet genoeg om ze op dezelfde manier te ontwikkelen. We werken aan deze samenwerkingsverbanden op grenzen van sectoren en disciplines. Per definitie is samenwerking tussen organisaties natuurlijk vaak interprofessioneel, interorganisationeel en intersectoraal. Weken met de dynamiek die diversiteit veroorzaakt is onze expertise.

AO werkt vaak mee bij beginnende samenwerking tussen organisaties. Een fase waarin grote verwachtingen bestaan over de meerwaarde die valt te realiseren. Met welke organisatie en leiderschap valt deze complexiteit dan écht te kapitaliseren? Ook worden wij gevraagd ‘vastlopende’ samenwerking mee los te trekken.

AO is opgericht in 1953 in de internationale traditie van ‘Organization Development’ (www.ntl.org | www.tavinstitute.org). We werken in Nederland – én het buitenland – graag samen met andere collega’s. Partners van AO zijn lid van de Orde van Organisatiekundigen en Adviseurs (Ooa) en specifieke professionele verbanden rondom ons kernthema.